ΔΗΜΟΣ

Μιχ. Μαντικός: «Να διασφαλισθεί η συνδρομή των τοπικών φορέων στη σύνταξη του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου»

| | Εκτύπωση | Εμφανίσεις: 168

Mantikos Michalis 090519Κατόπιν σχετικής αιτήσεως μου με  Αρ.Πρωτ. 2/39046/17-8-2020 και προκειμένου να μην προωθηθούν προτάσεις ερήμην του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου εξαιτίας μη εμπρόθεσμης υποβολής των εισηγήσεων,

έγινε υπενθύμιση της υποχρέωσης - άρθρο 86, του Ν.3852/2010 - σύνταξης του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και  τη συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ρόδου για το έτος 2021. Σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησής μου, ζητήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου της   Κοινότητας Ρόδου (Αρ.Πρωτ. 2/43814/4-9-2020) να κατατεθούν σχετικές προτάσεις .

Για την ολοκλήρωση της εργασίας, κατέθεσα έγκαιρα 73 προτάσεις, 23 ερωτήσεις για ενημέρωση ως προς την εξέλιξη δράσεων- έργων και σχετικές παρατηρήσεις. Το αναλυτικό περιεχόμενο της εισήγησης είναι το κατωτέρω:

«Μετά από την καθυστερημένη αντίδρασή σας σύμφωνα με το υπ’ Αρ.Πρωτ. 2/43814/4-9-2020, στην με Αρ.Πρωτ. 2/39046/17-8-2020 αίτησή μου για την έγκαιρη σύνταξη του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που αφορά την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ρόδου, ως μέρος του, έως το τέλος Αυγούστου τρέχοντος έτους, σας γνωρίζω ότι, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα για την εκτός χρόνου υλοποίηση των ενεργειών του Συμβουλίου, με δική σας υπαιτιότητα, όπως αυτός αναφέρεται ρητά στο άρθρο 86, του Ν.3852/2010. Το πρόβλημα δε εντείνεται με το γεγονός ότι αναφέρετε πως, το ύψος του προϋπολογισμού δεν έχει καθοριστεί κατά παράβαση της Αρχής της ακρίβειας. Ωστόσο, εκφράζεται την πεποίθηση ότι θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα, χωρίς αυτή η πεποίθηση σας να στηρίζεται σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο είναι το αποφασίζων όργανο και όχι εσείς. Εξάλλου, απαιτείται η  συνδρομή τοπικών φορέων στη σύνταξη των ανωτέρω, που ελπίζω να μην αγνοηθεί  λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησής σας.

Ωστόσο, σας καταθέτω τις κατωτέρω εισηγήσεις, για λόγους που θα θέσω κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας στα μέλη του, ώστε να τύχουν της εγκρίσεώς τους, μετά από την επεξεργασία των αρμόδιων δημοτικών οργάνων – συλλογικών και μονομελών- για την διασφάλιση της Αρχής της σαφήνειας και της αλήθειας :

 • Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων (40.000)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων φαναριών (20.000
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις για το σύνολο των σχολείων (παιδικών σταθμών, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων- ενημέρωση εκκρεμοτήτων)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων (300.000)
 • Πιστοποίηση και επιθεώρηση όλων των παιδικών χαρών της πόλης (150.000)
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες τακτοποίησης σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου (25.000)
 • Συντήρηση παιδικών χαρών (ιεράρχηση μετά την ενημέρωση από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου)
 • Αύξηση 5% τροφείων παιδικών σταθμών
 • Αύξηση 5% των δαπανών σίτισης του ΚΑΠΗ
 • Προμήθεια βιβλίων για τις δημοτικές βιβλιοθήκες (10.000)
 • Αύξηση 5% για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών μονάδων
 • Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού (23.000)
 • Είδη εστίασης παιδικών σταθμών (2.000)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς – αντικατάσταση παλαιών ή τοποθέτηση νέων- σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς (10.000)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών , ιεράρχηση μετά την ενημέρωση από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου (20.000)
 • Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων LED για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Σχολείων (ιεράρχηση μετά από την ενημέρωση αρμοδίων οργάνων για την κατάστασή τους)
 • Αντικατάσταση κατεστραμμένης αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια (20.000)
 • Αντικεραυνική προστασία σε σχολικά κτίρια (20.000)
 • Συμπλήρωση και έλεγχος εγκαταστάσεων πυρασφάλειας δημοτικών παιδικών σταθμών (20.000)
 • Δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στο χώρο μεταξύ Δελφών- Δαμάγητου- Λεωφ. Καλλιθέας, Πλατεία Δάφνης (100.000)
 • Δομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια (ιεράρχηση μετά από την ενημέρωση αρμοδίων οργάνων για την κατάστασή τους)
 • Επισκευή- Συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας - ιεράρχηση μετά από την ενημέρωση αρμοδίων οργάνων για την κατάστασή τους ( 30.000)
 • Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Καλλιπάτειρα και Αγίων Αποστόλων (50.000)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανημάτων εκγύμνασης σε πάρκα , Πάρκο μικρής εκκλησίας Ανάληψης (Πλατεία Μαρίκας Καζούλη), Πάρκο Ροδινιού (χώρος παλιάς καντίνας) (20.000)
 • Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (50.000)
 • Προμήθεια μεταλλικών επιστηλίων διπλών απορριμματοδεκτών (15.000)
 • Χρώματα για εικαστικές παρεμβάσεις (μετά από συνεργασία και υπόδειξη σε κατανεμητές ΟΤΕ, πλαϊνά δημοσίων κτιρίων, εγκαταλελειμμένα κτίρια) (8.000)
 • Προμήθεια ειδών ξυλείας για αντικατάσταση σανίδων παγκακιών (10.000)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση διαδρόμου εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στη παραλία της περιοχής Ζέφυρος (70.000)
 • Ασφαλτοστρώσεις- αντικατάσταση οδοστρώματος οδών του υπάρχοντος δικτύου εντός πόλεως, μετά από ιεράρχηση και στη βάση των στοιχείων καταγραφής της συγκροτηθείσας επιτροπής (400.000)
 • Τμηματικές αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο της πόλεως Ρόδου (κατόπιν ενημέρωσης από αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση οδού Σεφέρη, νέου στην Αποστόλου Παύλου από Θεσσαλονίκης έως Παπαδιαμάντη, Μιχαήλ Μπόνη )
 • Δημιουργία ράμπας για πρόσβαση ΑΜΕΑ στο δημοτικό ιατρείο στην Πλατεία Μαρίκας Καζούλη (μικρή εκκλησία Ανάληψης) (1.000)
 • Διαγραμμίσεις οδών :Εθνικής Αντίστασης, Αποστόλου Παύλου, Μιχαήλ Πετρίδη, Κωσταντίνου Υδραίου, Θεμιστοκλέους Σοφούλη, Δημοκρατίας, Αυστραλίας, Γεωργίου Παπανικολάου, Πλατεία Ελευθερίας, Ακτή Σαχτούρη, Ησιόδου, Διαγοριδών και πάροδος Διαγοριδών έως τη Βορείου Ηπείρου, Βορείου Ηπείρου, Παπαλουκά, Ηλία Βενέζη (50.000)
 • Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών φωτισμού πλατειών και πεζοδρομίων (50.000)
 • Βελτίωση φωτισμού (ιεράρχηση μετά από ενημέρωση αρμοδίων οργάνων)
 • Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού φωτισμού (ιεράρχηση μετά από ενημέρωση αρμοδίων οργάνων)
 • Τοποθέτηση ηχητικών σηματοδοτών στους φωτεινούς σηματοδότες στο κέντρο της πόλης και σε πολυσύχναστους κόμβους (15.000)
 • Εκδήλωση του προγράμματος ευαισθητοποίησης μαθητών για το περιβάλλον (15.000)
 • Προμήθεια διακοσμητικών υλικών για καλλωπισμό παρτεριών (10.000)
 • Προμήθεια αναλωσίμων Κοιμητηρίου Ταξιάρχη και τοπικών εορτών (κεριά, ανθήλια, μαξιλαροθήκες κλπ) (μείωση 50% - 6.000)
 • Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών (20.000)
 • Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά μέσα (20.000)
 • Προμήθεια ειδών και υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (ρουχισμό και εξοπλισμό για τις ανάγκες 15μελούς ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας) (3.000)
 • Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση και πότισμα των αδέσποτων ζώων (5.000)
 • Επισκευή τοιχίου λόγω κατολίσθησης επί της οδού Αγίων Αναργύρων, πλησίον ΚΕΔΑ (5.000)
 • Συντήρηση- επισκευή πάρκου Θέρμαι (5.000)
 • Διαμόρφωση δρόμου έμπροσθεν σφαγείων (Αυστραλίας) (20.000)
 • Μελέτη αξιοποίησης παλαιών σφαγείων (10.000)
 • Μελέτη αξιοποίησης παλαιού κτιρίου 6 ου Δημοτικού σχολείου Αλεξ. Υψηλάντου- Αυστραλίας- Δαμασκηνού (10.000)
 • Διαμόρφωση parking και χώρο πρασίνου επί της Κλαυδίου Πέππερ απέναντι από τον Ταξιάρχη (5.000)
 • Δημιουργία παιδικής χαράς και χώρο πρασίνου στο Πάρκο μεταξύ των οδών Παπαζαχαρίου- Αναστασίου Βρόντη – Λαγκάνη και στο Πάρκο μεταξύ των οδών Έρνεστ Μπέβιν και Ναυάρχου Κόρδιγκτων.
 • Δημιουργία παιδικής χαράς, χώρο πρασίνου και θέσεων parking στο πάρκο μεταξύ των οδών Εθνικής Αντίστασης – Μεγάλου Κωσταντίνου, Πλατεία Γοργοποτάμου.
 • Δημιουργία παιδικής χαράς, χώρο πρασίνου και θέσεων parking στο πάρκο μεταξύ των οδών Δελφών- Δαμάγητου- Λεωφ. Καλλιθέας, κάτω μέρος ΚΧ.
 • Δημιουργία παιδικής χαράς , συντήρηση , αισθητική αναβάθμιση και τοποθέτηση φωτεισμού του Πάρκου Αμφιτρίτης μεταξύ των οδών Θεμιστοκλέους Σοφούλη- Αμφιτρίτης- Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (συνεργασία με Σύλλογο Ποντίων για την δημιουργία μνημείου στην μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους) (30.000)
 • Δημιουργία παιδικής χαράς , συντήρηση , αισθητική αναβάθμιση, τοποθέτηση φωτεισμού στο πάρκο στην Πλατεία Μαρίκας Καζούλη
 • Συντήρηση μεταλικής σκάλας, προσθήκη αντιολησθητικού υλικού και τοποθέτηση φωτισμού στην σύνδεση μεταξύ των οδών Ευάγγελου Κανόναρχου και Γεωργίου Παπανδρέου (700)
 • Συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση Πλατείας Βρούχου (5.000)
 • Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση φωτεισμού στη σκαλα που συνδέει τις οδούς Καλαμάτας- Ύδρας- Κοζάνης προς την Μιχ. Πετρίδη και χρησιμοποιείται από μαθητές του 7ου Γυμνάσιου και κατοίκους της περιοχής  (20.000)
 • Πλακόστρωση και φωτεισμό της οδού εντός της πύλης Αγίου Παύλου (30.000)
 • Ενίσχυση απόρων συμπολιτών (50.000)
 • Τοποθέτηση αντισηπτικών στις παιδικές χαρές για την αντιμετώπιση του covid-19 (10.000)
 • Κατασκευή υποδομής και πρόσβασης ΑΜΕΑ στο χώρο των γραφείων της τοπικής κοινότητας και ΚΕΠ επί της Έρνεστ Μπέβιν.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση  παγκακιών  και  καλαθιών  απορριμμάτων για όλες τις πλατείες και στα πάρκα (30.000)
 • Κατασκευή- συντήρηση στάσεων λεωφορείων όπου υπάρχουν (συνεργασία με Δημοτική Επιχείρηση ΡΟΔΑ)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκι σήμανσης) στις στάσεις των λεωφορείων για να μην σταθμεύουν οχήματα και εμποδίζουν την προσέγγιση του λεωφορείου και την επιβίβαση- αποβίβαση των επιβατών. (25.000)
 • Τοποθέτηση οριοδεικτών τριγωνικής διατομής και στο άνω μέρος φέρουν αντανακλαστική ταινία λευκού και κόκκινου χρώματος στην οδό Ησιόδου μετά το στρατόπεδο στην πλευρά που βρίσκονται οι δημοτικοί στύλοι φωτισμού και τα δέντρα (5.000)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ανακλαστήρων οδοστρώματος (cat eyes) σε δρόμους διπλής κυκλοφορίας της πόλεως (Εθνικής Αντίστασης, Αποστόλου Παύλου, Μιχαήλ Πετρίδη, Κωσταντίνου Υδραίου, Θεμιστοκλέους Σοφούλη, Δημοκρατίας, Αυστραλίας, Γεωργίου Παπανικολάου, Πλατεία Ελευθερίας, Ακτή Σαχτούρη, Ησιόδου, Διαγοριδών και πάροδος Διαγοριδών έως τη Βορείου Ηπείρου, Βορείου Ηπείρου, Παπαλουκά, Ηλία Βενέζη (300.000)
 • Τοποθέτηση- επισκευή κυγκλιδωμάτων στο ρέμα –εκατέρωθεν- όπου γίνεται η Λαϊκή Αγορά του Αγίου Δημητρίου στην Πλατεία Ταξιάρχη (10.000)
 • Τοποθέτηση νέων- επισκευή και συντήρηση των μεταλλικών κυγκλιδωμάτων πέριξ της τάφρου (50.000)
 • Συντήρηση και επισκευή ετεροδόξων κοιμητηρίων (60.000)
 • Διαμόρφωση χώρου φύλαξης μουσικών οργάνων (10.000)
 • Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας μουσικών οργάνων από υγρασία (5.000)
 • Διαμόρφωση χώρου διάθεσης υλικών προγράμματος Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, Ροδίνη (3.000)

Πέραν των ανωτέρω για την ορθή συμπλήρωση του προϋπολογισμού, με βάση αυτόν του 2020, απαιτείται η ενημέρωση του Συμβουλίου από αρμόδιους φορείς ώστε να επιτευχθεί η ορθή σύνταξή του, για τα ακόλουθα θέματα:

 • Εάν έγινε η αναβάθμιση συστήματος για τηλέλεγχο και τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση και ποιων;
 • Σε ποια φάση βρίσκεται η αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείο Ρόδου;
 • Τί έχει γίνει με την αποκατάσταση – ανάπλαση του περιμετρικού δρόμου και ελαφοκομείου του πάρκου Ροδινιού;
 • Ποιες διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα σχέδια πόλης εκκρεμούν;
 • Τί έγινε με την αποκατάσταση – διαμόρφωση κτιρίου για τη στέγαση του δημοτικού ιατρείου επί της οδού Βεργίνας;
 • Σε ποια ιστορικά δημοτικά κτίρια γίνονται παρεμβάσεις και σε ποια φάση βρίσκονται;
 • Τί έγινε με την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού στις οδούς Γ. Σεφέρη- Ηλία Βενέζη- Άγγελου Σικελιανού;
 • Σε ποιες οδούς έχει γίνει αντικατάσταση - τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας ; Ποιες υπολείπονται;
 • Σε ποια φάση βρίσκεται η βελτίωση υποδομών λαϊκής αγοράς Αγίου Δημητρίου;
 • Σε ποια φάση βρίσκονται τα έργα υποδομής για τη στέγαση ΡΟΜΑ;
 • Σε ποια φάση βρίσκεται η ανακατασκευή της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων;
 • Αναπλάσεις παρτεριών. Σε ποια έχουν γίνει και τι υπολείπεται;
 • Ποιες αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξεων εκκρεμούν για την πόλη της Ρόδου;
 • Σε ποια σχολεία έγινε αναβάθμιση- διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων; Ποια υπολείπονται;
 • Ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου των σχολικών κτιρίων; (απαιτείται για ιεράρχηση των αναγκών)
 • Ποια προγράμματα του ΕΣΠΑ για την πόλη της Ρόδου βρίσκονται σε εξέλιξη; Ποια νέα μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να αποδεσμευθούν πόροι;
 • Σε ποια φάση βρίσκεται η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου;
 • Σε ποια φάση βρίσκεται η αποκατάσταση της πενταόροφης πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για την μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου;
 • Σε ποια φάση βρίσκονται οι δράσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου (ανοιχτού κέντρου εμπορίου Ρόδου);
 • Σε ποια φάση βρίσκεται η ανάπλαση του Κήπου της Ροδιακής Έπαυλης και η αποκατάσταση του κτιρίου της Ροδιακής Έπαυλης;
 • Έγινε η προμήθεια συστημάτων περισυλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων ;
 • Ποια τα αποτελέσματα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων; (παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, ημέρας θαλάσσης, ημέρας γαστρονομίας και Press Trips και Fam Trips)
 • Ποια η κατάσταση με τις βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση της Νέας Αγοράς;

Επιπλέον, οφείλετε να διασφαλίσετε την συμμετοχή των κοινωνικών φορέων της πόλης μας για την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας όπως ο νόμος ορίζει και την έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκομένων σύμφωνα με το άρθρο 86, του Ν.3852/2010 ήτοι Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή, ώστε να μην προωθηθούν προτάσεις ερήμην του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου εξαιτίας μη εμπρόθεσμης υποβολής των εισηγήσεων λόγω της αδράνειάς σας.

Με τιμή

Μιχαήλ Μαντικός

- Σύμβουλος Δημάρχου Δήμου Ρόδου επί θεμάτων πολιτικής προστασίας

- Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου»